Formularz – [Brak miejsc do 10.08.2024]

Zmiana i anulowanie rezerwacji jest bezpłatne.

W przypadku zmiany godziny przyjazdu/wyjazdu na/z parkingu niż ta podana w formularzu przy uzupełnianiu rezerwacji, koniecznie prosimy nas o tym poinformować mailowo lub telefonicznie.

Rezerwacja Klienta jest automatycznie anulowana w przypadku przyjazdu na parking w czasie późniejszym niż 40 minut od godziny zaznaczonej przy dokonywaniu rezerwacji i nie poinformowania o tym telefonicznie lub mailowo obsługi parkingu. Obsługa parkingu może odmówić wjazdu na parking Klientowi i kazać mu czekać jeśli przyjechał on wcześniej niż 40 minut od godziny podanej przez niego w formularzu przy dokonywaniu rezerwacji.

Transfer na lotnisko i z powrotem.

Dotarcie busem z parkingu do terminala lotniska zajmuje około 5 min. Klientom gwarantujemy transfer na lotnisko oraz z lotniska na parking. Powyżej 5 osób na samochód doliczana jest dodatkowa opłata +15zł/os do usługi.

Jeśli liczba osób do odwiezienia na lotnisko jest inna niż ta podana w formularzu rezerwacji prosimy nas o tym poinformować mailowo lub telefonicznie przed przyjazdem.

Tak samo jeśli liczba osób do odbioru z lotniska po przylocie będzie inna niż liczba podana w rezerwacji prosimy koniecznie napisać o tym w formularzu w polu "Uwagi". W przypadku nie poinformowania nas o tym kierowca busa ma prawo odmówić zabrania dodatkowych pasażerów.

Robią Państwo rezerwację dla więcej niż jednego samochodu? Prosimy przeczytać.

Dla każdego pojazdu wymagana jest osobna rezerwacja, jednocześnie należy w polu "Uwagi" zaznaczyć, że dane samochody/rezerwacje należą do jednej grupy. Jeśli Państwo tego nie zrobią może to skutkować tym, że nie wszystkie rezerwacje zostaną potwierdzone i wtedy samochód, który nie dostanie potwierdzenia rezerwacji nie zostanie przyjęty na nasz parking.

Jeśli przyjeżdżają Państwo jako grupa czyli więcej niż jednym samochodem oraz liczba osób do transferu na/z lotnisko przekracza 6 osób to kierowcy zobowiązani są odwieźć pasażerów pod terminal lotniska razem z bagażami, gdzie mają bezpłatny wjazd na teren portu lotniczego do 10 minut. Następnie na parking odprowadzają samochody sami kierowcy (zajmuje to do 3 minut). Pozwoli to usprawnić i przyspieszyć transfer do/z lotniska. W przypadku nie dostosowania się do tych zasad obsługa parkingu ma prawdo odmówić przyjęcia samochodów na parking.

Parkowanie i przepakowywanie bagaży na naszym parkingu.

Przesiadka pasażerów oraz przepakowywanie bagaży z auta klienta do busa transferowego oraz odwrotnie, odbywa się tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez obsługę parkingu. Samochód na wyznaczonym miejscu postojowym parkuje i odbiera tylko kierowca. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami oraz stawanie na więcej niż jednym miejscu postojowym.

Prosimy aby na parking przyjechać przygotowanym do transferu na lotnisko. Kierowca nie może zostawić Państwa samych na parkingu, bo musicie przepakować bagaże czy chcecie poczekać na znajomych. Jest to niezgodne z regulaminem. Poza tym każda taka sytuacja powoduje, że kierowca i inni pasażerowie muszą czekać. Prosimy takie rzeczy robić przed przyjazdem na nasz parking.

Zakaz spożywania alkoholu i zakaz palenia na parkingu.
Na terenie parkingu obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu. Prosimy to uszanować ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa na parkingu. Kierującym w stanie nietrzeźwym lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających obsługa może odmówić przyjęcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu. Obsługa ma prawo w takim przypadku zawiadomić Policję.
Ta sama zasada dotyczy spożywania alkoholu w busie transferowym i jedzenia w trakcie jazdy. W przypadku niedostosowania się kierowca ma prawdo odmówić przewozu takich osób. Prosimy wziąć pod uwagę, że bus na parkingu kursuje non stop i w przypadku zabrudzenia jedzeniem lub rozlania napojów obsługa parkingu nie ma czasu na jego sprzątanie a kolejni pasażerowie muszą jechać w busem w mało "estetycznych" warunkach.

    UWAGA!

    Jeśli nie otrzymali Państwo e-maila z potwierdzeniem rezerwacji lub informacją o braku wolnych miejsc w danym terminie prosimy o sprawdzenie folderu SPAM na swojej poczcie!

    Potwierdzenie rezerwacji:

    Prosimy o wydrukowanie e-maila z potwierdzeniem rezerwacji lub posiadanie go ze sobą w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym.